Organisatie

Welkom op de website van Ban Topa Future Stars!

Pioniers van Ban Topa Future Stars zijn in 1992 als sportwerkgroep voor de Antillianen in Amsterdam Zuidoost begonnen.
Al gauw zagen zij in dat sport een werkzaam middel is om sociaal-maatschappelijke doelen te bereiken voor de gemeenschap.
Honk- en softbal is onder de Antilliaanse gemeenschap erg populair en brengt Sporters en sportpubliek bij elkaar. Dit bracht de initiatiefnemers ertoe om de vereniging ‘Ban Topa’ te noemen, dit betekent in het Papiaments ‘laten wij elkaar ontmoeten’.

De vereniging is sinds 1996 lid van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB), momenteel spelen wij met één Beeball team en vijf honk- en softbalteams in de regio en landelijke competitie.

Naast de sport zijn wij sociaal-maatschappelijk betrokken en streven wij er naar om ook de minder bedeelde jongeren te bereiken. Daardoor ook de toevoeging ‘Future Stars’ die in de naamgeving verwijst naar de toekomstgerichtheid van de vereniging en haar leden. Omdat wij aandacht besteden aan begeleiding en studie bieden naschoolse opvang en actieve huiswerkbegeleiding. Hiermee bieden wij een thuis voor de jongeren die bijvoorbeeld niet altijd de juiste rolmodellen en voorbeelden om zich heen hebben gehadVanuit de goede thuisbasis die Ban Topa dan is moet men via de sport gemotiveerd worden om ook in het maatschappelijke leven te slagen.

Onze deur staat voor iedereen open! Wij profileren ons als een diverse sportvereniging met leden van verschillende afkomst en culturen. Dit merk je aan de verschillende sociaal-maatschappelijke en fondswervende activiteiten die wij organiseren. Ook onze keuken kent veel diversiteit.

Dus wanneer zien wij jou ons gezellige clubhuis bezoeken of één van onze honk en softbal teams aanmoedigen?